Skip to main content

Adminikulum značenje

šta znači Adminikulum

Na latinici: Definicija i značenje reči Adminikulum (latinski adminiculum) pomoćno sredstvo, pomagalo

Reč Adminikulum sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. админицулум) помоћно средство, помагало


Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a