Skip to main content

Administracija značenje

šta znači Administracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Administracija (latinski administratio) upravljanje, uprava; upravna vlast, vlada; činovništvo, službeništvo; opsluživanje.

Reč Administracija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. администратио) управљање, управа; управна власт, влада; чиновништво, службеништво; опслуживање.


Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a