Skip to main content

Administrativa značenje

šta znači Administrativa

Na latinici: Definicija i značenje reči Administrativa (latinski administrare upravljati, od latinske reči: administrativa) uprava, upravna vlast.

Reč Administrativa sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. администраре управљати, нлат. административа) управа, управна власт.


Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a