Skip to main content

Administrator značenje

šta znači Administrator

Na latinici: Definicija i značenje reči Administrator (latinski administrator) l. onaj koji upravlja, vodi neku ustanovu, upravljač; 2. onaj koji rukovodi kancelarijskim poslovima neke ustanove; 3. onaj koji obavlja materijalno poslovanje u redakciji časopisa, novina islično:

Reč Administrator sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. администратор) л. онај који управља, води неку установу, управљач; 2. онај који руководи канцеларијским пословима неке установе; 3. онај који обавља материјално пословање у редакцији часописа, новина и сл.


Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a