Skip to main content

Administrirati značenje

šta znači Administrirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Administrirati (latinski administrare) upravljati, rukovati; otpravljati poslove nekog nadleštva, neke ustanove; voditi posao za račun nekoga drugog; opsluživati (parohiju, eparhiju).

Reč Administrirati sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. администраре) управљати, руковати; отправљати послове неког надлештва, неке установе; водити посао за рачун некога другог; опслуживати (парохију, епархију).


Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a