Skip to main content

Admiracija značenje

šta znači Admiracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Admiracija (latinski admiratio) divljenje; čuñenje

Reč Admiracija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адмиратио) дивљење; чуñење


Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a