Skip to main content

Admiral značenje

šta znači Admiral

Na latinici: Definicija i značenje reči Admiral (arap. amfr al-bahr,od francuske reči: amiral), najviši čin u ratnoj mornarici;zoologija: leptir (Vanessa atalanta).

Reč Admiral sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. амфр ал-бахр, фр. амирал), највиши чин у ратној морнарици; зоол. лептир (Ванесса аталанта).


Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a