Skip to main content

Admirativ značenje

šta znači Admirativ

Na latinici: Definicija i značenje reči Admirativ (latinski admirari diviti se, čuditi se) JŠIGV. 1. vrsta načina u albanskom jeziku koji označava čuñenje povodom neočekivanog dogañaja; 2. upotreba prideva s leksičkim značenjem najvišeg stupnja svojstva u obliku pozitiva u uzvičnim rečenicama; npr.: divna stvar

Reč Admirativ sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. адмирари дивити се, чудити се) ЈШИГВ. 1. врста начина у албанском језику који означава чуñење поводом неочекиваног догаñаја; 2. употреба придева с лексичким значењем највишег ступња својства у облику позитива у узвичним реченицама; нпр.: дивна ствар


Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a