Skip to main content

Admirativan značenje

šta znači Admirativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Admirativan (latinski admirari diviti se) koji pokazuje, izražava ili izaziva divljenje, čuñenje, obožavanje.

Reč Admirativan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. адмирари дивити се) који показује, изражава или изазива дивљење, чуñење, обожавање.


Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a