Skip to main content

Adrenalin značenje

šta znači Adrenalin

Na latinici: Definicija i značenje reči Adrenalin (latinski ad u, gep bubreg)medicina: supstan-ca (ili: tvar) koju nadbubrežna žlezda luči neposredno u krv; upotrebljava se za smenjivanje krvnog pritiska, kod slabosti srca, bronhijalne astme, morske bolesti itd.; epinefrin, epirenon, suprarenin.

Reč Adrenalin sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. ад у, геп бубрег) мед. супстан-ца (или: твар) коју надбубрежна жлезда лучи непосредно у крв; употребљава се за смењивање крвног притиска, код слабости срца, бронхијалне астме, морске болести итд.; епинефрин, епиренон, супраренин.


Adrogirati prav. uzeti pod svoje, podsvojiti, podsvajati, usvojiti, posiniti, ...
Adrogacija prav. usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je već punol...
Adrijatik Jadransko more. ...
Adresografi mašine i aparati za brzo i pouzdano ispisivanje adresa na pošiljkam...
Adresovati označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mesto stanovanja lica ili u...
Adresat lice ili telo kome se upućuje pismo, primalac pisma; baik. lice na ...
Sve reči na slovo a