Skip to main content

Adresat značenje

šta znači Adresat

Na latinici: Definicija i značenje reči Adresat (fr. adresser) lice ili telo kome se upućuje pismo, primalac pisma; baik. lice na menici kome se sopstvenik menice treba da obrati u slučaju da je primalac (trasat) ne plati

Reč Adresat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. адрессер) лице или тело коме се упућује писмо, прималац писма; баик. лице на меници коме се сопственик менице треба да обрати у случају да је прималац (трасат) не плати


Adrogirati prav. uzeti pod svoje, podsvojiti, podsvajati, usvojiti, posiniti, ...
Adrogacija prav. usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je već punol...
Adrijatik Jadransko more. ...
Adresografi mašine i aparati za brzo i pouzdano ispisivanje adresa na pošiljkam...
Adresovati označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mesto stanovanja lica ili u...
Adresat lice ili telo kome se upućuje pismo, primalac pisma; baik. lice na ...
Sve reči na slovo a