Skip to main content

Adrogirati značenje

šta znači Adrogirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Adrogirati (latinski adrogare)pravo: uzeti pod svoje, podsvojiti, podsvajati, usvojiti, posiniti, posinovljavati;isto znači i adoptirati.

Reč Adrogirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. адрогаре) прав. узети под своје, подсвојити, подсвајати, усвојити, посинити, посиновљавати; уп. адоптирати.


Adrogirati prav. uzeti pod svoje, podsvojiti, podsvajati, usvojiti, posiniti, ...
Adrogacija prav. usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je već punol...
Adrijatik Jadransko more. ...
Adresografi mašine i aparati za brzo i pouzdano ispisivanje adresa na pošiljkam...
Adresovati označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mesto stanovanja lica ili u...
Adresat lice ili telo kome se upućuje pismo, primalac pisma; baik. lice na ...
Sve reči na slovo a