Skip to main content

Adresa značenje

šta znači Adresa

Na latinici: Definicija i značenje reči Adresa (fr. adresse) l. natpis na pismu i dr. koji tačno kazuje mesto stanovanja i ime onoga kome se pismo upućuje; 2. pismena predstavka, molba skupštine vladaru; svečana čestitke jednog udruženja ili kolegijuma slavljeniku; adresa po potrebi ban*, pozivaše izvesnog lica da akceptira ili isplati menicu za slučaj neakcepti-ranja ili neisplate menice.

Reč Adresa sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. адрессе) л. натпис на писму и др. који тачно казује место становања и име онога коме се писмо упућује; 2. писмена представка, молба скупштине владару; свечана честитке једног удружења или колегијума слављенику; адреса по потреби бан*, позиваше извесног лица да акцептира или исплати меницу за случај неакцепти-рања или неисплате менице.


Adrogirati prav. uzeti pod svoje, podsvojiti, podsvajati, usvojiti, posiniti, ...
Adrogacija prav. usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je već punol...
Adrijatik Jadransko more. ...
Adresografi mašine i aparati za brzo i pouzdano ispisivanje adresa na pošiljkam...
Adresovati označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mesto stanovanja lica ili u...
Adresat lice ili telo kome se upućuje pismo, primalac pisma; baik. lice na ...
Sve reči na slovo a