Skip to main content

Adresant značenje

šta znači Adresant

Na latinici: Definicija i značenje reči Adresant (fr. adresser) lice ili telo koje upućuje ili preporučuje, pisac pisma, predstavke, molbe islično:; baik. menični potpisnik koji upućuje poziv izvesnom licu da akceptira ili isplati menicu.

Reč Adresant sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. адрессер) лице или тело које упућује или препоручује, писац писма, представке, молбе и сл.; баик. менични потписник који упућује позив извесном лицу да акцептира или исплати меницу.


Adrogirati prav. uzeti pod svoje, podsvojiti, podsvajati, usvojiti, posiniti, ...
Adrogacija prav. usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je već punol...
Adrijatik Jadransko more. ...
Adresografi mašine i aparati za brzo i pouzdano ispisivanje adresa na pošiljkam...
Adresovati označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mesto stanovanja lica ili u...
Adresat lice ili telo kome se upućuje pismo, primalac pisma; baik. lice na ...
Sve reči na slovo a