Skip to main content

Aeracija značenje

šta znači Aeracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeracija (latinski aeratio) proizvođenje vazduha; snabdevanje svežim vazduhom; izlaganje hemijskom dejstvu iz vazduha.

Reč Aeracija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аератио) произвођење ваздуха; снабдевање свежим ваздухом; излагање хемијском дејству из ваздуха.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a