Skip to main content

Aerofoni instrumenti značenje

Šta znači Aerofoni instrumenti

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerofoni instrumenti (od grčke reči: aeg, phone glas) kuz. duvački instrumenti.

Reč Aerofoni instrumenti napisana unazad: itnemurtsni inoforea

Aerofoni instrumenti se sastoji od 20 slova.

Šta je Aerofoni instrumenti

На Ћирилици: (грч. аег, пхоне глас) куз. дувачки инструменти.

Slično: 
Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a