Skip to main content

Aerofon značenje

šta znači Aerofon

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerofon (od grčke reči: aeg, phoneo zvučim) instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas može prenositi i čuti na 6—9 km.

Reč Aerofon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, пхонео звучим) инстру-мент, који је пронашао Едисон, помоћу кога се људски глас може преносити и чути на 6—9 км.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a