Skip to main content

Aerofobija značenje

šta znači Aerofobija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerofobija (od grčke reči: aeg, phobeo bojim se, plašim se) strah od vazduha, izbegavanje vazduha.

Reč Aerofobija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, пхобео бојим се, плашим се) страх од ваздуха, избегавање ваздуха.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a