Skip to main content

Aerofotografija značenje

šta znači Aerofotografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerofotografija (od grčke reči: aeg, phos svetlost, grapho pišem) perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta (terena), iz vazduha (aviona) fotografskim putem.

Reč Aerofotografija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, пхос светлост, грапхо пишем) перспективно снимање разних објеката, нарочито земљишта (терена), из ваздуха (авиона) фотографским путем.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a