Skip to main content

Aerat značenje

šta znači Aerat

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerat (od latinske reči: aeratum) hen. voda u kojoj ima ugljične kiseline.

Reč Aerat sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нлат. аератум) хен. вода у којој има угљичне киселине.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a