Skip to main content

Aerauto značenje

šta znači Aerauto

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerauto (od grčke reči: aeg vazduh, auto sam, samo) mali avion s krilima koja se mogu sklopiti ili uvući i tako se vazduhoplov pretvara u vozilo (automobil);isto znači i aeroau-tomobil.

Reč Aerauto sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аег ваздух, ауто сам, само) мали авион с крилима која се могу склопити или увући и тако се ваздухоплов претвара у возило (аутомобил); уп. аероау-томобил.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a