Skip to main content

Aeričan značenje

šta znači Aeričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeričan (latinski aeg, od grčke reči: aeg) vazdušni; vazdušast

Reč Aeričan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аег, грч. аег) ваздушни; ваздушаст


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a