Skip to main content

Aerifikacija značenje

šta znači Aerifikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerifikacija (od latinske reči: aerificatio) punjenje vazduhom; hen. pretvaranje u vazduh, gas, plin.

Reč Aerifikacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. аерифицатио) пуњење ваздухом; хен. претварање у ваздух, гас, плин.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a