Skip to main content

Aerizirati značenje

šta znači Aerizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerizirati (od grčke reči: aeg,od francuske reči: aeriser) pretvoriti, pretvarati u vazduh, gas, plin.

Reč Aerizirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, фр. аерисер) претворити, претварати у ваздух, гас, плин.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a