Skip to main content

Aero značenje

šta znači Aero

Na latinici: Definicija i značenje reči Aero (od grčke reči: aeg, latinski aeg) predmetak u složenicama sa značenjem: vazduh, vazdušni, koji je u vezi sa vazduhom.

Reč Aero sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, лат. аег) предметак у сложеницама са значењем: ваздух, ваздушни, који је у вези са ваздухом.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a