Skip to main content

Aeroautomobil značenje

šta znači Aeroautomobil

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeroautomobil (od grčke reči: aeg, autos sam, latinski tobilis pokretan) automobil koji može i leteti; ua. aerauto

Reč Aeroautomobil sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, аутос сам, лат. тобилис покретан) аутомобил који може и летети; уа. аерауто


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a