Skip to main content

Aerobat značenje

šta znači Aerobat

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerobat (od grčke reči: aeg, baino idem) igrač u vazduhu, igrač na konopcu; koji ide po vazduhu; mudrijaš.

Reč Aerobat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, баино идем) играч у ваздуху, играч на конопцу; који иде по ваздуху; мудријаш.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a