Skip to main content

Aerobni značenje

šta znači Aerobni

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerobni (od grčke reči: aeg, bios)biologija: kome je za život potreban kiseonik; aerobne bakterije (aerobije) bakterije truljenje koje mogu da se razvijaju samo kada imaju na raspolaganju slobodnog kiseonika iz vazduha ili iz vode, supr. anaerobni.

Reč Aerobni sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, биос) биол. коме је за живот потребан кисеоник; аеробне бактерије (аеробије) бактерије труљење које могу да се развијају само када имају на располагању слободног кисеоника из ваздуха или из воде, супр. анаеробни.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a