Skip to main content

Aerobni značenje

šta znači Aerobni

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerobni (od grčke reči: aeg, bios)biologija: kome je za život potreban kiseonik; aerobne bakterije (aerobije) bakterije truljenje koje mogu da se razvijaju samo kada imaju na raspolaganju slobodnog kiseonika iz vazduha ili iz vode, supr. anaerobni.

Reč Aerobni napisana unazad: inboreA i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, биос) биол. коме је за живот потребан кисеоник; аеробне бактерије (аеробије) бактерије труљење које могу да се развијају само када имају на располагању слободног кисеоника из ваздуха или из воде, супр. анаеробни.

Slično: 
Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a