Skip to main content

Aerobomba značenje

šta znači Aerobomba

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerobomba (od grčke reči: aeg, bombos dubok, potmuo zvuk) vojska: vazdušna, avionska bomba.

Reč Aerobomba sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, бомбос дубок, потмуо звук) вој. ваздушна, авионска бомба.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a