Skip to main content

Aerobus značenje

šta znači Aerobus

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerobus (od grčke reči: aeg, latinski omnibus svima) aeroplan za prevoz putnika.

Reč Aerobus sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, лат. омнибус свима) аероплан за превоз путника.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a