Skip to main content

Aerodin značenje

šta znači Aerodin

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerodin (od grčke reči: aeg, dynamis sila)avijacija: vazduhoplov teži od vazduha, koji se održava u letu uglavnom pomoću aerodinamičkih reakcija.

Reč Aerodin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, дyнамис сила) авиј. ваздухоплов тежи од ваздуха, који се одржава у лету углавном помоћу аеродинамичких реакција.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a