Skip to main content

Aerodinamičan značenje

Šta znači Aerodinamičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerodinamičan (od grčke reči: aeg, dynamis sila, snaga) podešen za lakše savlađivanje vazduha.

Reč Aerodinamičan napisana unazad: načimanidorea

Aerodinamičan se sastoji od 13 slova.

Šta je Aerodinamičan

На Ћирилици: (грч. аег, дyнамис сила, снага) подешен за лакше савлађивање ваздуха.

Slično: 
Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a