Skip to main content

Aerodinamika značenje

šta znači Aerodinamika

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerodinamika (od grčke reči: aeg, dynamis sila)fizika: nauka o zakonima kretanja gasovitih tela.

Reč Aerodinamika sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, дyнамис сила) физ. наука о законима кретања гасовитих тела.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a