Skip to main content

Aeroduktor značenje

šta znači Aeroduktor

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeroduktor (od latinske reči: aeroductor)medicina: instrumenat kojim se, pri porođajima, dovodi vazduh.

Reč Aeroduktor sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. аеродуцтор) мед. инструменат којим се, при порођајима, доводи ваздух.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a