Skip to main content

Aeroembolija značenje

šta znači Aeroembolija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeroembolija (od grčke reči: aeg, emballo ubacim) stvaranje gasnih, plinskih mehurića u tkivima i krvi usled izlaganja organizma sniženom pritisku koji vlada na većim visinama.

Reč Aeroembolija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, ембалло убацим) стварање гасних, плинских мехурића у ткивима и крви услед излагања организма сниженом притиску који влада на већим висинама.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a