Skip to main content

Aerofagija značenje

šta znači Aerofagija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerofagija (od grčke reči: aeg, phagem jesti)medicina: gutanje vazduha, oboljenje koje se javlja naročito kod neuropata i histeričnih osoba, pa i kod tuberkuloznih

Reč Aerofagija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, пхагем јести) мед. гутање ваздуха, обољење које се јавља нарочито код неуропата и хистеричних особа, па и код туберкулозних


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a