Skip to main content

Aerofilter značenje

šta znači Aerofilter

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerofilter (od grčke reči: aeg, latinski filtrum) filter u obliku rezervoara napunjenog šljakom kroz koji se propušta voda u cilju aera-cije

Reč Aerofilter sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, лат. филтрум) филтер у облику резервоара напуњеног шљаком кроз који се пропушта вода у циљу аера-ције


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a