Skip to main content

Aerofite značenje

šta znači Aerofite

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerofite (od grčke reči: aeg, phytcn biljka) bog. biljke koje rastu sasvim u vazduhu (supr. geofite); takođe: epifite

Reč Aerofite sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, пхyтцн биљка) бог. биљке које расту сасвим у ваздуху (супр. геофите); такође: епифите


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a