Skip to main content

Aeroflot značenje

šta znači Aeroflot

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeroflot (od grčke reči: aeg,od italijanske reči: flotta) „vazdušna flota", naziv sovjetske vazduhoplovne kompanije

Reč Aeroflot sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, итал. флотта) „ваздушна флота", назив совјетске ваздухопловне компаније


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a