Skip to main content

Aerograf značenje

šta znači Aerograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerograf (od grčke reči: aeg, grapho pišem) sprava koja se upotrebljava pri povezivanju knjiga za prskanje boje na obreze knjiga.

Reč Aerograf sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, грапхо пишем) справа која се употребљава при повезивању књига за прскање боје на обрезе књига.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a