Skip to main content

Aerokar značenje

šta znači Aerokar

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerokar (od od grčke reči: aeroplan, eng. sag) vrsta vozila (konstruisanog u SAD) koje se može kretati i po vazduhu i po zemlji.

Reč Aerokar sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (од грч. аероплан, енг. саг) врста возила (конструисаног у САД) које се може кретати и по ваздуху и по земљи.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a