Skip to main content

Aerokarpija značenje

šta znači Aerokarpija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerokarpija (od grčke reči: aeg, karpos plod) v. geokarpija.

Reč Aerokarpija napisana unazad: ajiprakoreA i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, карпос плод) в. геокарпија.

Slično: 
Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a