Skip to main content

Aerokartograf značenje

šta znači Aerokartograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerokartograf (od grčke reči: aeg, kartograf, v.) aparat za izradu topografskih karata na osnovu fotografija snimljenih iz vazduha

Reč Aerokartograf sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, картограф, в.) апарат за израду топографских карата на основу фотографија снимљених из ваздуха


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a