Skip to main content

Aerokonvoj značenje

šta znači Aerokonvoj

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerokonvoj (od grčke reči: aeg,od francuske reči: convoi pratnja) grupa aviona koji prate neki vazdušni transport u cilju njegove zaštite

Reč Aerokonvoj sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, фр. цонвои пратња) група авиона који прате неки ваздушни транспорт у циљу његове заштите


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a