Skip to main content

Aerolit značenje

šta znači Aerolit

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerolit (od grčke reči: aeg, lithos kamen) meteor, kamen koji pada iz vazduha, meteorski kamen.

Reč Aerolit napisana unazad: tiloreA i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, литхос камен) метеор, камен који пада из ваздуха, метеорски камен.

Slično: 
Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a