Skip to main content

Aerolog značenje

šta znači Aerolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerolog (od grčke reči: aeg, Ićgos reč, govor) onaj koji se bavi aerologijom, stručnjak u aerolo-giji.

Reč Aerolog sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, Ићгос реч, говор) онај који се бави аерологијом, стручњак у аероло-гији.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a