Skip to main content

Aerologija značenje

šta znači Aerologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerologija (od grčke reči: aeg, logia nauka) nauka o vazduhu i njegovim svojstvima, nauka o atmosferi i njenom ispitivanju.

Reč Aerologija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, логиа наука) наука о ваздуху и његовим својствима, наука о атмосфери и њеном испитивању.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a