Skip to main content

Aeromantija značenje

šta znači Aeromantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeromantija (od grčke reči: aeg, manteia proricanje) proricanje po pojavama u vazduhu.

Reč Aeromantija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, мантеиа прорицање) прорицање по појавама у ваздуху.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a