Skip to main content

Aeromedicina značenje

šta znači Aeromedicina

Na latinici: Definicija i značenje reči Aeromedicina (od grčke reči: aeg, latinski medicina) grana medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti koje nastaju kao posledica letenja avionima i raketama.

Reč Aeromedicina sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, лат. медицина) грана медицине која се бави проучавањем и лечењем болести које настају као последица летења авионима и ракетама.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a