Skip to main content

Aerometar značenje

šta znači Aerometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerometar (od grčke reči: aeg, metron mera) sprava za merenje gustine i pritiska vazduha.

Reč Aerometar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, метрон мера) справа за мерење густине и притиска ваздуха.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a